Logo Solarcon

Czyste Powietrze 3.0 – Wszystko, co musisz wiedzieć.

W 2023 roku czeka nas kontynuacja znanych rządowych programów mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce i kompleksową termomodernizację domów. 3 stycznia 2023 r. Ministerstwo Klimatu we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiło zmiany w programie Czyste Powietrze, który skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

W nowej odsłonie programu możemy znaleźć uproszczone procedury wnioskowania, podwyższenie progów dochodowych i zwiększenie dotacji oraz nowe wymogi techniczne, stawiane zarówno budynkom jak i urządzeniom grzewczym.

Zaawansowana termomodernizacja jako priorytet

Czyste Powietrze 3.0 największy nacisk kładzie na kompleksową termomodernizację wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej – w takim przypadku można liczyć na najwyższe dopłaty. Wysokość dofinansowania zależna jest oczywiście od dochodu osiąganego przez wnioskodawcę.

Warunkiem otrzymania dotacji na kompleksową termomodernizację jest przeprowadzenie obowiązkowego audytu energetycznego, a także realizacja wszystkich wskazanych w nim elementów i prac, które zagwarantują zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku o minimum 40% lub do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok). Na koszt audytu (który nie wlicza się do maksymalnej kwoty dotacji) można uzyskać dodatkowe, osobne dofinansowanie w wysokości do 1 200 zł.

Najwyższe możliwe dofinansowania wynoszą odpowiednio:

  • 66 000 zł w przypadku poziomu podstawowego, przy rocznym dochodzie wnioskodawcy do 135 000 zł rocznie,
  • 99 000 zł w przypadku poziomu podwyższonego – dochód maksymalny na osobę nie może przekroczyć 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł
    w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  • 135 000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – taka dopłata przysługuje przy dochodzie nie większym niż 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł dla gospodarstwa jednoosobowego.

Dostałeś dofinansowanie na wymianę kotła? Możesz otrzymać kolejne!

Dla beneficjentów, którzy w poprzednich latach skorzystali z dotacji i wymienili stary, wysokoemisyjny kocioł na ekologiczne urządzenie grzewcze istnieje możliwość złożenia kolejnego wniosku. Ich również obowiązuje przeprowadzenie audytu, na podstawie którego będą mogli zrealizować częściową lub całościową termomodernizację swojego domu. Warunkiem jest osiągnięcie założonych wartości wskaźników zużycia energii wymienionych wyżej.

Wyższe dotacje ale bez VAT

Program opiera się zarówno na wyższych kwotach samych dotacji jak i progów dochodowych, jednocześnie jednak postanowiono wyłączyć podatek VAT z kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie będzie udzielane w odniesieniu do kosztów netto, co ma na celu ujednolicić zasady wyliczania kwoty dotacji niezależnie od przyszłych źródeł finansowania. Podniesienie intensywności dofinansowania o średnio 10 pkt. proc. wobec poprzedniej edycji programu ma zrekompensować beneficjentom nieuwzględnienie VAT-u w kosztach kwalifikowanych.

Pompy ciepła i fotowoltaika z większymi dopłatami

Program zachęca do inwestycji w najbardziej ekologiczne urządzenia grzewcze – pompy ciepła (zarówno te powietrzne jak i gruntowe) oraz wsparcie ich mikroinstalacją fotowoltaiczną. Maksymalne kwoty dotacji na pompę ciepła powietrze – woda dla poszczególnych poziomów dofinansowania wynoszą od 12 600 zł, poprzez 22 000 zł do 31 500 zł. Dla pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (A++) można dostać kilka tysięcy złotych więcej.  

Dla instalacji fotowoltaicznej maksymalne kwoty dotacji sięgają 6 000 zł, 9 000 zł lub nawet 15 000 zł (w zależności od poziomu dofinansowania, do jakiego kwalifikuje się beneficjent).  

Biomasa w obliczu ważnych zmian

Program Czyste Powietrze 3.0 wprowadza spore zmiany w odniesieniu do kotłów na biomasę drzewną, czyli tzw. pelet. Wprowadzona została możliwość montażu takiego kotła
w przypadku gdy dom posiada dostęp do sieci gazowej (do tej pory to gaz był priorytetem). Jest jednak jedno “ale”.  Kocioł taki musi być kotłem o podwyższonym standardzie, czyli charakteryzować się obniżoną emisją cząstek stałych PM≤20 mg/m3. Ponadto od 1 lipca 2023 r. kotły na biomasę o podwyższonym standardzie będą jedynymi urządzeniami na paliwa stałe jakie będą kwalifikować się do dotacji.

Prefinansowanie inwestycji i kredyty bankowe

W ramach programu istnieje możliwość prefinansowania inwestycji –  pierwsza transza dotacji wypłacana będzie na konto beneficjenta już w ciągu 14 dni od podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto istnieje możliwość uzyskania kredytów bankowych i dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w banku. Kredytem będzie mogło być objęte całe przedsięwzięcie, włącznie z podatkiem VAT.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać poprzez Portal Beneficjenta, w oddziałach NFOŚiGW lub za pośrednictwem swojego banku. Jeśli starasz się o prefinansowanie, złożenie wniosku możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie, gdzie należy go podpisać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego. Aktualne informacje na temat programu dostępne są zawsze na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/.

Pamiętaj, że zgłaszając się do nas masz pewność, że pomożemy Ci od a do z w poprawnym włożeniu wniosku, co zwiększa Twoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Spis treści

POWIĄZANE POSTY

Fotowoltaika

Nowe przepisy dla OZE w Polsce.

Zmiany w prawie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce to temat gorący i istotny. Wchodząca w życie nowelizacja ustawy, implementująca przepisy unijnej dyrektywy RED

CZYTAJ WIĘCEJ »