Logo Solarcon

Dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej na 2023 rok.

Kryzys na rynku energetycznym i wynikające z niego podwyżki cen prądu spowodowały jeszcze większe zainteresowanie fotowoltaiką. Aby zminimalizować koszty takiej inwestycji warto skorzystać z programów dofinansowań przewidzianych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców i rolników.  Wraz z nowym rokiem pojawiły się zarówno nowe programy, jak i kolejne nabory do znanych już form wsparcia. 

Mój Prąd 2023 

Program “Mój Prąd” funkcjonuje od 2019 roku. 15 stycznia ruszyła najnowsza jego edycja – Mój Prąd 2023. Mając na uwadze, że każdy z dotychczasowych naborów był zamykany przed oficjalnym końcem z powodu wcześniejszego wyczerpywania budżetu, nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku! W tym roku można ubiegać się o dotację na maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych (do 6000 zł) w przypadku zamiaru dofinansowania jedynie mikroinstalacji PV. Jeżeli jednak wniosek obejmuje też jeden z dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję, beneficjent może liczyć na dotację w kwocie 7000 zł.

Co istotne, Program Mój Prąd może być łączony z ulgą termomodernizacyjną, czyli możliwością odliczenia od podatku nawet 53 tys. zł na osobę, w związku z działaniem zwiększającym efektywność energetyczną domu. A takim działaniem niewątpliwie jest montaż paneli fotowoltaicznych.

Program kierowany jest do prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w tzw. systemie net-billing oraz dla tych, którzy rozliczają się w systemie opustów tzw. net-metering i nie skorzystali jeszcze z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Ci drudzy mogą skorzystać z Programu tylko pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej w formie net-billingu. Szczegóły na: https://mojprad.gov.pl/.

„Energia Plus” –  wsparcie dla przedsiębiorców

Podwyżki cen prądu dotyczą nie tylko klientów indywidualnych. Ze szczególnie wysokimi rachunkami za energię elektryczną muszą mierzyć się polscy przedsiębiorcy. Radą na to może być montaż fotowoltaiki, który w tym przypadku również może zostać dofinansowany.  

Mowa o programie “Energia Plus”, do którego kolejny nabór rusza już 01.02.2023 r. Można skorzystać z dwóch form wsparcia – dotacji lub pożyczki.

 Dotacje w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych przeznaczone są dla podmiotów gospodarczych, które:
·  będą realizować przedsięwzięcie wykorzystujące technologię ORC,
·  zaciągną pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości co najmniej 35% kosztów kwalifikowanych,
· w przypadku przedsięwzięć typu „project finance” spełnią wymóg udziału środków własnych na poziomie minimum 15% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w formie pożyczki:
1) kwota pożyczki wynosi od 500 tys. zł do 500 mln zł,
2) oprocentowanie pożyczki:
 – na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb (nie mniej niż 1,5% w skali roku),
– na warunkach rynkowych – oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

Pożyczkę tę można zaciągnąć na 85% kosztów kwalifikowanych z terminem spłaty do 15 lat.
Wnioski przyjmowane będą w terminie od 01.02.2023 r. do 13.12.2024 r. lub do wyczerpania środków. Ich składanie odbywa się poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl.

„Energia dla Wsi” – dofinansowania dla rolników

Nie tylko klienci indywidualni i przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w formie dedykowanego programu dofinansowań. Rolnicy mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – „Zielona energia  w gospodarstwie – obszar f”. Do wzięcia jest maksymalnie 150 tys. zł. Podstawowy poziom wsparcia to 50% kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60%. Wnioski można składać od 31 stycznia do  1 marca 2023 r. w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych dla miejsca realizacji inwestycji.

Jakie warunki należy spełnić?

Wyprodukowana energia może być wykorzystywana wyłącznie w celu zaspokojeniu potrzeb własnych beneficjenta. Urządzenia zainstalowane w ramach tej pomocy muszą być usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych, a na dachach budynków nie może znajdować się azbest.

Nie jest to jednak jedyna forma wsparcia dla rolników. Z początkiem roku ogłoszony został sztandarowy program Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Energia dla wsi” – bo o tym programie mowa – ma wesprzeć polską wieś w transformacji energetycznej i inwestowaniu w OZE.

Pierwszy nabór rusza 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia, a jego budżet wynosi 100 mln zł. Podobnie jak w przypadku Programu „Energia Plus” dla firm, wnioski przyjmowane będą przez NFOŚiGW. Rolnik, który skorzysta z Programu, będzie mógł dofinansować instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 50 kW i nie wyższej niż 1 MW. Pożyczka może sięgnąć do 100% kosztów kwalifikowanych (do 25 mln zł), a dotacja do 65% kosztów kwalifikowanych (do 20 mln zł).

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Spis treści

POWIĄZANE POSTY

Fotowoltaika

Nowe przepisy dla OZE w Polsce.

Zmiany w prawie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce to temat gorący i istotny. Wchodząca w życie nowelizacja ustawy, implementująca przepisy unijnej dyrektywy RED

CZYTAJ WIĘCEJ »