Logo Solarcon

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak zmniejszyć rachunki za energię w Twojej wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni? Fotowoltaika może być odpowiedzią, ale czy jest to naprawdę takie proste? Poznaj realne korzyści, wyzwania i możliwości, jakie niesie ze sobą wdrożenie tego rozwiązania.

Nowe możliwości dla spółdzielni mieszkaniowych

Tradycyjnie, energia produkowana przez fotowoltaikę na dachu budynku wielorodzinnego służyła głównie wspólnym celom, takim jak oświetlenie części wspólnych czy zasilanie systemów wentylacji. Chociaż to przynosiło oszczędności w czynszach i kosztach eksploatacyjnych, mieszkańcy nadal borykali się z wysokimi rachunkami za prąd.

Nowelizacja ustawy o OZE, wprowadzona 1 kwietnia 2022, znacząco zmienia ten scenariusz. Definicja prosumenta zbiorowego pozwala mieszkańcom budynków wielorodzinnych na aktywny udział w fotowoltaice, otwierając możliwość obniżenia indywidualnych rachunków za prąd.

Obecnie istnieją dwie główne opcje wykorzystania fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych:

  • Produkcja energetyczna na potrzeby wspólnoty: Wykorzystanie energii wyłącznie na wspólne potrzeby budynku, z możliwością rozliczeń w modelu net-billingu. To opcja dla wspólnoty lub spółdzielni działających jako prosument indywidualny.
  • Generowanie energetyczne na potrzeby wspólnoty i mieszkańców: Połączenie wytwórczości na potrzeby wspólnoty oraz indywidualnych rachunków mieszkańców. Tutaj wchodzi w grę model prosumenta zbiorowego.

Status prosumenta zbiorowego – co to oznacza?

Prosument zbiorowy to użytkownik końcowy, który generuje energię elektryczną z OZE na własne potrzeby, z mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej. Możliwa moc takiej instalacji to maksymalnie 50 kW. Ważne jest, aby podmiot taki nie traktował wytwórczości energii jako głównego przedmiotu działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy w prosumenta zbiorowego wchodzi więcej niż jeden wytwórca energii (na przykład mieszkańcy decydujący się na udział w instalacji), konieczne jest uregulowanie kilku kwestii:

  • Proporcjonalne udziały w instalacji.
  • Prawny tytuł do mikroinstalacji.
  • Wyznaczenie reprezentanta prosumentów, który będzie zarządzał instalacją i kontaktował się z operatorami sieci dystrybucyjnych.

Panele PV a korzyści dla wspólnot mieszkaniowych

Zmniejszenie kosztów energetycznych

W obliczu rosnących cen energii, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie stoją przed wyzwaniem ograniczenia rocznych wydatków na prąd, które często sięgają od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Instalacja fotowoltaiczna na wspólnym dachu to skuteczny sposób na obniżenie tych kosztów. Wysokie bloki z niezacienionymi dachami stanowią idealną przestrzeń do wykorzystania energii słonecznej.

Efektywność skali

Ważnym aspektem jest efektywność skali – montaż jednej dużej instalacji fotowoltaicznej jest bardziej opłacalny niż kilku mniejszych. Im większa moc zainstalowana, tym niższy koszt fotowoltaiki na 1 kW, co skraca czas zwrotu z inwestycji.

Przykłady europejskie i polskie

Warto zauważyć, że potencjał fotowoltaiki na dachach budynków wielorodzinnych dostrzegły już europejskie stolice, jak Berlin, gdzie od 2021 roku obowiązuje nakaz montażu paneli PV na nowo budowanych i remontowanych budynkach. W Polsce również coraz więcej miast inwestuje w solary, dostarczając czystą energię do budynków wielorodzinnych. Przykładem może być jedna z największych spółdzielczych elektrowni fotowoltaicznych we Wrocławiu, która zredukowała roczne koszty energii z 425 tys. zł do 120 tys. zł.

Zwrot z inwestycji

Kluczową kwestią dla wielu wspólnot jest czas zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę. Choć ten parametr różni się w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość instalacji czy intensywność nasłonecznienia, ogólna tendencja wskazuje na szybki zwrot, szczególnie w kontekście rosnących cen energii.

Instalacja fotowoltaiczna na wspólnych dachach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni to nie tylko sposób na zmniejszenie kosztów energii, ale także na wykorzystanie efektywności skali i dostosowanie się do rosnących trendów ekologicznych. W obliczu globalnych wyzwań energetycznych, fotowoltaika staje się coraz bardziej istotną inwestycją.

Przewodnik po dostępnych programach dofinansowań

Grant OZE od Banku Gospodarstwa Krajowego

Od 1 lutego 2023 roku wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, a nawet osoby fizyczne mogą ubiegać się o Grant na OZE. Ten program oferuje do 50% wartości netto montażu instalacji fotowoltaicznej lub innych instalacji OZE na budynkach wielorodzinnych. Dotyczy to zarówno nowych instalacji, jak i rozbudowy istniejących o minimum 25% mocy. Grant służy refinansowaniu kosztów inwestycji, a jego celem jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Premia termomodernizacyjna z BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jest to ogólnopolski program wspierający prace termomodernizacyjne, w których mieści się również fotowoltaika. Program skierowany jest do właścicieli i zarządców budynków zamieszkania zbiorowego. Kluczowym warunkiem jest zaciągnięcie kredytu na termomodernizację, gdzie co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia pokrywa kredyt. Premia termomodernizacyjna wynosi 31% wartości tego kredytu, a dodatkowo program oferuje wsparcie dla budynków z wielkiej płyty oraz grant termomodernizacyjny, zwiększający wsparcie o kolejne 10% kosztów inwestycji.

Programy regionalne Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje również regionalne programy wsparcia termomodernizacji, które mogą być interesujące dla wspólnot mieszkaniowych w różnych regionach Polski. Obejmują one między innymi pożyczki termomodernizacyjne dla województw podlaskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i małopolskiego. Każdy z tych programów ma swoje specyficzne warunki i korzyści, które warto dokładnie przeanalizować.

Istnieje szereg programów dotacji i wsparcia finansowego dla wspólnot mieszkaniowych chcących inwestować w fotowoltaikę i termomodernizację. Od ogólnopolskich inicjatyw, po regionalne programy – każdy z tych programów oferuje unikalne korzyści, które mogą znacząco zmniejszyć koszty inwestycji i przyspieszyć zwrot z inwestycji w odnawialne źródła energii.

Podsumowanie

Fotowoltaika w wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach przechodzi transformację, zmieniając nie tylko sposób zarządzania energią, ale i rozwijając rolę tych jednostek jako aktywnych uczestników rynku energetycznego. Nowelizacja ustawy o OZE umożliwia aktywny udział mieszkańców w produkcji energii, otwierając drzwi do ekonomicznej niezależności i zrównoważonego rozwoju. Redukcja kosztów operacyjnych dzięki efektywności skali, obniżenie indywidualnych rachunków za prąd, a także dostęp do dofinansowań, sprawiają, że fotowoltaika staje się coraz bardziej atrakcyjną inwestycją.

Inwestycje w fotowoltaikę symbolizują nowoczesne i odpowiedzialne zarządzanie nieruchomościami, podkreślając ekonomiczne i ekologiczne wartości. W obliczu globalnych wyzwań klimatycznych, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie stają się przykładem zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do redukcji emisji CO2 i promowania świadomego stylu życia. Fotowoltaika nie jest już tylko trendem, ale koniecznością w kształtowaniu przyszłości energetycznej, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Spis treści

POWIĄZANE POSTY

Fotowoltaika

Nowe przepisy dla OZE w Polsce.

Zmiany w prawie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce to temat gorący i istotny. Wchodząca w życie nowelizacja ustawy, implementująca przepisy unijnej dyrektywy RED

CZYTAJ WIĘCEJ »