Jak wyglądają aktualne dofinansowania do magazynów energii?


Indywidualne magazyny energii są najlepszym sposobem na zwiększenie autokonsumpcji energii produkowanej przez instalacje fotowoltaiczne oraz zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa energetycznego. Spełniają też funkcję globalną poprzez stabilizację systemu energetycznego i są odpowiedzią na problemy związane z kryzysem energetycznym. Mając na uwadze obecny stan polskich sieci energetycznych, bardzo ważne jest ich stabilizowanie i odciążanie. Dla prosumenta najważniejszą zaletą jest to, że może on odebrać bez strat energię wyprodukowaną przez jego instalację w dogodnym dla siebie momencie.

Ile kosztuje magazyn energii?

Koszt systemu do magazynowania energii zależny jest od wielu czynników. Największy wpływ na cenę ma oczywiście jego pojemność. Magazyn energii wyposażony w baterię o pojemności 10 kWh kosztuje w granicach 20-25 tys zł. Razem z elementami wyposażenia dodatkowego jego całkowity koszt może sięgnąć nawet 30-40 tys. zł. Jest to suma, która często przewyższa możliwości finansowe inwestorów. Z pomocą przychodzą programy dofinansowań.

Wyższe dotacje do magazynów energii z Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że zainteresowanie magazynami energii wzrosło o 100% odkąd podniesiono kwotę dofinansowania na te urządzenia. 15 grudnia 2022 r. ruszyła kolejna edycja Programu Mój Prąd, w której to nabór wniosków potrwać ma do końca marca 2023 r. lub do wyczerpania środków budżetowych opiewających na 240 mln zł. Przewiduje ona dofinansowanie w kwocie 16 tys. zł, a nie tylko 7.5 tys. zł jak dotychczas.

Co istotne, nowa edycja Programu zakłada także wyrównanie dopłat, dla tych, którzy wniosek złożyli przed 15 grudnia 2022 r. Każdy z takich wnioskodawców, który złożył wniosek przed tymi istotnymi zmianami w formule Programu i zwiększeniem poziomu dofinansowania będzie miał na nowo policzone koszty kwalifikowane, nawet jeśli środki zostały już wypłacone. Jeżeli po przeliczeniu kosztów okaże się, że beneficjentowi przysługuje wyższa dopłata, różnica pomiędzy nową a otrzymaną już dopłatą zostanie mu przekazana.

Nowe przeliczenie dotyczy ponad 2,6 tys. wniosków na łączną kwotę ok 45 mln zł. Od 15 lutego wnioskodawcy otrzymują powiadomienia o zastosowaniu mechanizmu przeliczania dotacji dla ich wniosków. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o dofinansowanie z Mojego Prądu 4.0, mają na to czas do 31 marca – o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany budżet – dlatego warto się pospieszyć.

Dofinansowania dla rolników

Nie tylko klienci indywidualni mogą otrzymać dofinansowanie do magazynowania energii.
Rolnicy są grupą, dla której magazyny energii są szczególnie przydatne. Zapotrzebowanie energetyczne gospodarstw rolnych jest bardzo duże. W zależności od specyfiki produkcji rolnej jest też zróżnicowane na przestrzeni czasu. Kumulowanie wytwarzanej energii i wykorzystywanie jej w okresach największego zapotrzebowania może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne gospodarstwu i zapewnić mu bezpieczeństwo energetyczne, na wypadek  dłuższych przerw w dostawach prądu. Doskonale wiadomo, że niestety na wielu terenach wiejskich w naszym kraju takie przerwy zdarzają się często.

W ramach programu “Agroenergia”, który obowiązywać ma do 2025 r. rolnik  może uzyskać do 20% kosztów kwalifikowanych dla magazynów energii towarzyszących instalacji fotowoltaicznej. Magazyn energii musi być jednak połączony ze źródłem energii, które również będzie przedmiotem dofinansowania. Koszt kwalifikowany dla magazynów energii nie może być większy niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Wnioski składać należy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwym dla miejsca inwestycji.

0d 31 stycznia 2023 r. obowiązuje jeszcze jeden program wsparcia dla rolników. „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” – bo o nim mowa – ma wspierać właścicieli gospodarstw rolnych m.in w efekrtywnym zarządzaniu wyprodukowaną energią.  Dopłatę można otrzymać na magazyn energii z akumulatorem o pojemności nie niższej niż iloczyn mocy instalacji fotowoltaicznej i przelicznika 0.5. Wysokość dofinansowania może wynieść od 30 do 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku tzw. “młodych rolników” – do 60% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania to 150 tys zł.

Energia Plus – dotacje dla firm

Przedsiębiorcy także mogą skorzystać ze wsparcia do zakupu magazynu energii dla swojego przedsiębiorstwa  – w ramach Programu Energia Plus, który obowiązuje od 01.02.2023 r. do 13.12.2024 r. Dofinansowanie odbywa się w ramach pożyczki na preferencyjnych warunkach. Podobnie jak w przypadku programów dla rolników magazyn energii musi być połączony ze źródłem energii, które również objęte wnioskiem (np. instalacją fotowoltaiczną).
Otrzymać można pożyczkę w kwocie od 0,5 mln zł do aż 500 mln zł, jednak nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków odbywa się poprzez generator wniosków o dofinansowanie, który jest dostępny na stronie WFOŚiGW.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Spis treści

POWIĄZANE POSTY