Logo Solarcon

Nowe przepisy dla OZE w Polsce.

Zmiany w prawie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce to temat gorący i istotny. Wchodząca w życie nowelizacja ustawy, implementująca przepisy unijnej dyrektywy RED II, wprowadza szereg zmian zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Te regulacje mogą radykalnie wpłynąć na sposób, w jaki przedsiębiorstwa i inwestorzy działają na rynku OZE. Zrozumienie tych przepisów jest kluczowe dla każdego, kto chce być na bieżąco z najnowszymi trendami i możliwościami w branży.

Co znajdziemy w nowelizacji ustawy?

Nowości w regulacjach ciepłownictwa i chłodnictwa

Pierwszym istotnym aspektem najnowszej nowelizacji ustawy o OZE są zmiany w regulacjach ciepłownictwa i chłodnictwa. Te aktualizacje mają kluczowe znaczenie dla branży, ponieważ doprecyzowują przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii. To istotne, ponieważ zapewnia producentom energii odnawialnej większą pewność i stabilność rynkową. Dodatkowo nowelizacja przynosi zmiany dla instalacji termicznego przekształcania odpadów, co otwiera nowe możliwości w zakresie efektywnego zarządzania odpadami i produkcji energii.

Umowy sprzedaży energii z OZE – co nowego?

Kolejnym ważnym punktem są zmiany dotyczące umów Power Purchase Agreement (PPA), które odgrywają kluczową rolę w komercyjnym aspekcie produkcji energii odnawialnej. Nowelizacja ustawy wprowadza doprecyzowania w tej materii, co przyczynia się do większej przejrzystości i stabilności umów PPA. Te zmiany są kluczowe dla przedsiębiorców i inwestorów w OZE, ponieważ umożliwiają lepsze planowanie i redukcję ryzyka związanego z długoterminową sprzedażą energii.

Spółdzielnie energetyczne – ułatwienia i doprecyzowania

Nowelizacja wprowadza również istotne ułatwienia i doprecyzowania dla spółdzielni energetycznych. Te zmiany obejmują m.in. uściślenie definicji i przedmiotu działalności spółdzielni energetycznych, co ma na celu ułatwienie ich funkcjonowania i rozwoju. Poprzez te regulacje spółdzielnie energetyczne zyskują większą klarowność prawną i lepsze warunki do skutecznego działania na rynku OZE.

Wsparcie operacyjne dla istniejących instalacji OZE

Sektor OZE otrzymuje także wsparcie w zakresie operacyjnym dla istniejących instalacji. Jest to szczególnie ważne dla wytwórców energii korzystających z instalacji biogazowych, biomasowych oraz małych elektrowni wodnych, które wychodzą z systemu świadectw pochodzenia. Nowe przepisy zapewniają im wsparcie w pokrywaniu kosztów operacyjnych, co jest kluczowe dla utrzymania ich konkurencyjności i efektywności.

Hybrydowe instalacje OZE i morska energetyka wiatrowa

Równie ważnym punktem są zmiany dotyczące hybrydowych instalacji OZE oraz morskiej energetyki wiatrowej. Nowelizacja wprowadza definicję hybrydowych instalacji OZE, co jest krokiem w stronę większej innowacyjności i efektywności energetycznej. Ponadto w zakresie morskiej energetyki wiatrowej nowe przepisy mają na celu efektywniejsze planowanie rozwoju infrastruktury. Zwiększenie wolumenów aukcyjnych z 5 do 12 GW w latach 2025-2031 stanowi znaczący impuls dla rozwoju tej dynamicznie rozwijającej się branży.

Nowości w kontekście wsparcia i rozwoju

Szerzenie gwarancji pochodzenia

W obrębie nowelizacji ustawy o OZE szczególnie istotne jest rozszerzenie zakresu gwarancji pochodzenia. To fundamentalna zmiana, umożliwiająca wydawanie gwarancji dla nowych rodzajów energii, takich jak biometan, ciepło i chłód, a także odnawialny wodór. Wprowadzenie tych gwarancji to krok w stronę bardziej zintegrowanego rynku OZE w Polsce, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie wiarygodności i atrakcyjności sektora. Dodatkowo przystąpienie Polski do międzynarodowego stowarzyszenia Association of Issuing Bodies (AiB) otwiera drzwi do transgranicznego handlu gwarancjami pochodzenia, co jest znaczącym postępem w kierunku europejskiej integracji energetycznej.

Biometan – nowe definicje

Kolejnym ważnym aspektem nowelizacji jest wprowadzenie ustawowej definicji biometanu oraz zasad i warunków jego produkcji. To ważny krok w kierunku rozwoju rynku biogazu w Polsce. Zasady te obejmują nie tylko definicję biometanu, ale także ustanawiają nowy system wsparcia dla wytwórców tego paliwa, oparty o dopłatę do ceny gwarantowanej, czyli tzw. feed-in premium (FiP). To świadczy o zrozumieniu przez ustawodawcę rosnącej roli biometanu jako kluczowego komponentu zrównoważonej energetyki.

Klaster energii

Rozwój klastrów energii jest kolejnym istotnym elementem nowelizacji. Zmiany te dotyczą doprecyzowania definicji klastra energii, określenia zasad współpracy biznesowej w ramach klastrów, a także zakresu podmiotowego i przedmiotowego ich działania. Takie przepisy umożliwiają lepszą organizację i efektywność klastrów, co ma bezpośredni wpływ na lokalne społeczności i gospodarkę. Przewidziane są również usprawnienia administracyjno-prawne oraz dedykowany system wsparcia, co ma na celu stymulowanie rozwoju tych inicjatyw.

Cable-pooling

W kontekście efektywności energetycznej kluczowym aspektem nowelizacji jest wprowadzenie zasady współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej, znanej jako cable-pooling. Ta innowacja pozwala na lepsze wykorzystanie istniejących mocy przyłączeniowych, zwiększając tym samym efektywność produkcji energii z OZE. Dzięki temu rozwiązaniu instalacje takie jak elektrownie wiatrowe czy fotowoltaiczne mogą współdzielić infrastrukturę, co przekłada się na obniżenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. Cable-pooling jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia potencjału OZE w Polsce, a także efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych.

Innowacje i nowe możliwości

Inicjatywa Krajowego Punktu Kontaktowego

W ramach najnowszych zmian w sektorze OZE szczególnie istotna jest inicjatywa utworzenia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. odnawialnych źródeł energii. Ten nowy element w strukturze wsparcia sektora OZE ma za zadanie zapewnić kompleksowe wsparcie informacyjne dla przyszłych wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. Będzie funkcjonować online, co znacznie ułatwi dostęp do informacji i doradztwa. Taki punkt kontaktowy jest nie tylko udogodnieniem, ale także ważnym krokiem w kierunku upowszechniania wiedzy o OZE.

Procedury administracyjne – ułatwienia i zmiany

Nowelizacja ustawy o OZE przynosi również znaczące ułatwienia w zakresie procedur administracyjnych. Jednym z przykładów jest zmiana w Prawie Budowlanym, polegająca na podniesieniu progu mocy zainstalowanej elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz wolnostojących kolektorów słonecznych z 50 kW do 150 kW. To znacząco upraszcza proces instalacji większych systemów OZE, co może przyspieszyć ich wdrażanie i zwiększyć ich dostępność. 

Prosument lokatorski – nowa możliwość dla wspólnot

Wprowadzenie pojęcia „prosument lokatorski” to kolejny istotny krok w kierunku demokratyzacji energetyki odnawialnej. Ta nowa definicja umożliwia mieszkańcom budynków wielorodzinnych, takich jak wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie, wytwarzanie energii odnawialnej na potrzeby części wspólnej budynku. To rozwiązanie ma nie tylko charakter ekologiczny, ale także ekonomiczny, ponieważ może przyczynić się do obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości. Prosumenci lokatorscy mogą teraz aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej, co zwiększa ich niezależność energetyczną i przyczynia się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w mieszkalnictwie.

Podsumowanie

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii to znaczący krok w kierunku ekologicznej przyszłości Polski, otwierający szerokie możliwości dla branży OZE. Zmiany te, od rozszerzenia gwarancji pochodzenia po inicjatywy takie jak cable-pooling, nie tylko zwiększają atrakcyjność inwestycyjną sektora, ale także umożliwiają większą partycypację społeczną w transformacji energetycznej.

Jest to kluczowe dla zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz maksymalizacji korzyści środowiskowych. Aktywne śledzenie i adaptacja do tych przepisów są niezbędne, by Polska mogła efektywnie zmierzać ku zrównoważonemu rozwojowi i redukcji emisji dwutlenku węgla, jednocześnie wykorzystując pełny potencjał nowych regulacji dla zielonej i zrównoważonej przyszłości.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Spis treści

POWIĄZANE POSTY

Fotowoltaika

Nowe przepisy dla OZE w Polsce.

Zmiany w prawie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce to temat gorący i istotny. Wchodząca w życie nowelizacja ustawy, implementująca przepisy unijnej dyrektywy RED

CZYTAJ WIĘCEJ »