Logo Solarcon

Uchwały antysmogowe w Wielkopolsce – Wszystko, co musisz wiedzieć.

Smog jest coraz większym problemem w Polsce, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Wielkopolska to jedno z regionów, które może nie aż tak szczególnie borykają się z poważnymi problemami z jakością powietrza, ale nadal jest to wyraźny problem. W związku z tym, władze województwa podjęły uchwały antysmogowe, które mają na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W artykule przedstawiam szczegóły tych uchwał, a także propozycje rozwiązań, które pomogą mieszkańcom naszego regionu w walce ze smogiem.

Czym jest smog?

Charakterystyka smogu w Polsce jest związana z głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza, takimi jak emisje ze spalania paliw stałych w domowych piecach, przemysłu oraz transportu. Polska boryka się z jednym z najgorszych problemów z jakością powietrza w Europie, a smog występuje szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

W Polsce występuje głównie smog tzw. „zimowy”, który jest związany z procesami spalania paliw stałych w domach i przemyśle. Charakteryzuje się wysokim stężeniem pyłów zawieszonych (PM10, PM2.5) oraz tlenków siarki (SO2) i azotu (NOx).

Pyły PM10 i PM2.5 są szczególnie szkodliwe dla zdrowia ludzi, gdyż są zdolne przedostawać się do układu oddechowego i krwionośnego. W Polsce poziom pyłów zawieszonych często przekracza dopuszczalne normy, zwłaszcza w okresie zimowym.

W naszym kraju smog zawiera również wysokie stężenia tlenków siarki (SO2) i azotu (NOx), głównie w wyniku spalania węgla w domowych piecach i zakładach przemysłowych. Tlenki te mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz na środowisko, prowadząc do zakwaszenia gleb i wód oraz uszkodzeń roślinności.

W Polsce problem smogu jest najbardziej odczuwalny w okresie jesienno-zimowym, kiedy spada temperatura powietrza, a wzrasta zapotrzebowanie na ogrzewanie. W okresie zimowym, wraz z inwersją termiczną, zanieczyszczenia mają tendencję do utrzymywania się w dolnych warstwach atmosfery, co powoduje długotrwałe przekroczenia norm jakości powietrza.

Jakie są przyczyny smogu w Wielkopolsce?

W Wielkopolsce, jak w innych regionach Polski, smog jest spowodowany przede wszystkim przez trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń: domowe ogrzewanie, przemysł oraz transport, za resztę odpowiada głównie rolnictwo i zagospodarowanie odpadów.  

Domowe ogrzewanie

W Wielkopolsce, podobnie jak w całej Polsce, znaczna część domostw korzysta z kotłów na paliwa stałe (głównie węgiel i drewno) do ogrzewania swoich domów. Niestety, wiele z tych kotłów to urządzenia starej generacji o niskiej efektywności i dużych emisjach zanieczyszczeń. Według danych, domowe ogrzewanie stanowi około 50-60% źródeł zanieczyszczenia powietrza w Wielkopolsce.

Przemysł i Energia

Drugim ważnym źródłem emisji zanieczyszczeń w Wielkopolsce jest przemysł. W regionie działają liczne zakłady przemysłowe, które emitują zanieczyszczenia do atmosfery, głównie w wyniku spalania paliw stałych. Przemysł odpowiada za około 20-30% emisji zanieczyszczeń powietrza w Wielkopolsce.

Transport

Trzecim istotnym źródłem smogu w Wielkopolsce jest transport drogowy. Spalanie paliw w silnikach pojazdów generuje zanieczyszczenia takie jak tlenki azotu, węglowodory i pyły. Transport odpowiada za około 10% zanieczyszczenia powietrza w Wielkopolsce.

Wpływ smogu na zdrowie mieszkańców i środowisko

Smog ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi, zwłaszcza na układ oddechowy, sercowo-naczyniowy i nerwowy. Wysokie stężenie zanieczyszczeń powoduje zwiększone ryzyko chorób układu oddechowego, takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy infekcje dróg oddechowych. Długotrwałe narażenie na zanieczyszczone powietrze zwiększa również ryzyko wystąpienia chorób serca, udarów mózgu oraz niektórych nowotworów.

Smog wpływa także na środowisko naturalne, prowadząc do zakwaszenia gleb, eutrofizacji wód, niszczenia roślinności czy negatywnego wpływu na życie zwierząt. W związku z tym, walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza w Wielkopolsce jest niezbędna dla ochrony zdrowia mieszkańców oraz środowiska naturalnego. 

Jakie uchwały antysmogowe weszły już i wejdą w następnych latach w życie?

W województwie wielkopolskim wprowadzono trzy uchwały antysmogowe dotyczące obszarów Poznania, Kalisza oraz reszty województwa.

Poznań

Uchwała nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 18 grudnia 2017 r. odnosi się do Poznania.

W przyszłości w Poznaniu dozwolone będą kotły na węgiel i drewno spełniające wymagania emisji i sprawności zgodne z ekoprojektem. Kotły klasy 5 zainstalowane przed wejściem w życie uchwały mogą być eksploatowane aż do końca swojej żywotności. Należy również zwrócić uwagę na ograniczenia w spalaniu węgla i drewna w dniach o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza.

Ważne terminy dotyczące wymiany kotłów i pieców w Poznaniu:

 • Od 1 maja 2018 r. w nowych budynkach nie można montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Do 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy Poznania muszą zlikwidować kotły niespełniające wymogów emisyjnych i sprawności normy PN-EN 303-5:2012.
 • Do 1 stycznia 2026 r. piece i kominki muszą spełniać wymogi ekoprojektu lub osiągać sprawność min. 80%.
 • Od 1 stycznia 2028 r. nie można używać kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Jeśli chciałbyś zainwestować w pompę ciepła w Poznaniu lub okolicy, to zajrzyj tutaj sprawdź jak możemy Ci w tym pomóc 🙂

Kalisz

Uchwała nr XXXIX/943/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 18 grudnia 2017 r. dotyczy obszaru Kalisza.

W przyszłości w Kaliszu dozwolone będą kotły na węgiel i drewno spełniające wymagania emisji i sprawności zgodne z ekoprojektem lub klasą 5. normy PN-EN 303-5:2012.

Ważne terminy dotyczące wymiany kotłów i pieców w Kaliszu:

 • Od 1 maja 2018 r. w nowych budynkach nie można montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Do 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy Kalisza muszą zlikwidować kotły niespełniające wymogów emisyjnych i sprawności normy PN-EN 303-5:2012.
 • Do 1 stycznia 2026 r. piece i kominki muszą spełniać wymogi ekoprojektu lub osiągać sprawność min. 80%.
 • Od 1 stycznia 2028 r. nie można używać kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Jeśli chciałbyś zainwestować w pompę ciepła w Kaliszu lub okolicy, to zajrzyj tutaj sprawdź jak możemy Ci w tym pomóc 🙂

Reszta Wielkopolski

Uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 18 grudnia 2017 r. obejmuje pozostały obszar województwa wielkopolskiego, z wyjątkiem Poznania i Kalisza.

W przyszłości na terenie reszty województwa wielkopolskiego dozwolone będą kotły na węgiel i drewno spełniające wymagania emisji i sprawności zgodne z ekoprojektem lub klasą 5. normy PN-EN 303-5:2012.

Ważne terminy dotyczące wymiany kotłów i pieców w reszcie województwa wielkopolskiego:

 • Od 1 maja 2018 r. w nowych budynkach nie można montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Do 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy województwa wielkopolskiego muszą zlikwidować kotły nie spełniające wymogów emisyjnych i sprawności normy PN-EN 303-5:2012.
 • Do 1 stycznia 2026 r. piece i kominki muszą spełniać wymogi ekoprojektu lub osiągać sprawność min. 80%.
 • Od 1 stycznia 2028 r. nie można używać kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Podsumowując, uchwały antysmogowe w województwie wielkopolskim wprowadzają zmiany w zakresie eksploatacji kotłów, pieców i kominków na terenie Poznania, Kalisza oraz reszty województwa. Uchwały obejmują ograniczenia dotyczące rodzajów paliw, wymogi emisyjne i sprawności oraz harmonogramy wymiany urządzeń grzewczych.

Jakie dofinansowania na nowy kocioł lub pompę ciepła?

Uchwały antysmogowe wprowadzone w Wielkopolsce to nie tylko działania mające na celu poprawę jakości powietrza, ale również szereg programów i dofinansowań, które mają zachęcić mieszkańców do korzystania z ekologicznych rozwiązań.

Dofinansowania są dostępne dla mieszkańców, którzy chcą wymienić stary piec na paliwo stałe na nowoczesną pompę ciepła lub kotłownię gazową. W ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie nawet do 90% kosztów inwestycji, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych.

Najczęściej wnioski są składane o:

 • Kotły gazowe kondensacyjne 39%
 • Pompy ciepła powietrzne 23%
 • Kotły na biomasę 20%

Jeśli jesteś zainteresowany montażem pompy ciepła w Wielkopolsce (każde miasto i miejscowość w wlkp.) to zajrzyj pod ten link i zobacz, jak możemy Ci w tym pomóc 🙂

W ramach uchwał antysmogowych w Wielkopolsce wprowadzono również program wymiany starych pieców na paliwo stałe na nowe, ekologiczne kotły. W ramach tego programu mieszkańcy otrzymują dofinansowanie na zakup nowego urządzenia, a także pomoc w demontażu i utylizacji starego pieca.

Ponadto, władze województwa Wielkopolskiego wprowadziły program dotacji na termomodernizację budynków, którego celem jest poprawa izolacji termicznej budynków, co pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Dofinansowania i programy, wprowadzone w ramach uchwał antysmogowych, nie tylko przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, ale również stanowią znaczące wsparcie finansowe dla mieszkańców, którzy chcą inwestować w ekologiczne rozwiązania.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Spis treści

POWIĄZANE POSTY

Fotowoltaika

Nowe przepisy dla OZE w Polsce.

Zmiany w prawie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce to temat gorący i istotny. Wchodząca w życie nowelizacja ustawy, implementująca przepisy unijnej dyrektywy RED

CZYTAJ WIĘCEJ »