Logo Solarcon

Wysoka sprzedaż pomp ciepła w Polsce w Q1 2023.

Pompy ciepła w pierwszym kwartale 2023 roku zyskały na popularności jak nigdy dotąd. Wysoka sprzedaż tych urządzeń nie tylko oznacza rewolucję w polskim sektorze ogrzewania, ale także świadczy o zmieniającej się świadomości społeczeństwa w kwestii ekologii i zrównoważonego rozwoju. W niniejszym artykule przyjrzę się bliżej temu zjawisku, przedstawię konkretne dane na temat sprzedaży oraz przeanalizuję największe bariery na drodze dalszego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.

Najnowsze dane dotyczące sprzedaży pomp ciepła

Często mówi się, że dom to nasza twierdza. W dzisiejszych czasach, coraz więcej osób traktuje to dosłownie, inwestując w najnowsze technologie ogrzewania, które zapewniają komfort i bezpieczeństwo, ale również przyczyniają się do ochrony naszej planety. Pompy ciepła stały się w nowo budowanych domach nie tylko popularnym, ale niemal oczywistym wyborem. Ich sprzedaż w Polsce osiągnęła rekordowe wartości, a ich popularność wydaje się nieustannie rosnąć.

Tradycyjnie, naszą uwagę przyciągały powietrzne pompy ciepła, które zdominowały rynek dzięki swojej atrakcyjnej cenie. Wpływało to znacznie na popyt na te urządzenia, podczas gdy gruntowe pompy ciepła zwykle kojarzyły się ze stagnacją. Jednak najnowsze dane sugerują, że ta tendencja może się odwrócić.

Według najnowszych danych udostępnionych przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), w pierwszym kwartale 2023 r. rynek pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewania budynków kontynuował swój wzrostowy trend. W sumie, PORT PC szacuje, że w tym okresie sprzedano od 43 do 47 tys. pomp ciepła, zarówno typu powietrze-woda, jak i solanka-woda.

Czy można to uznać za dobry wynik? Jak podkreśla PORT PC, dynamika rozwoju polskiego rynku pomp ciepła na początku bieżącego roku, uwzględniająca sezonowość sprzedaży oraz inne czynniki warunkujące rynek, jest powodem do umiarkowanego optymizmu.

Rzeczywiście, dane za pierwszy kwartał 2023 roku pokazują, że sprzedaż pomp ciepła typu powietrze-woda wzrosła o 64% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku. Te wyniki są zapewne efektem zwiększonej świadomości społeczeństwa na temat znaczenia ekologicznych rozwiązań oraz rosnącego popytu na energooszczędne technologie.

Podsumowując, rynek pomp ciepła w Polsce ewoluuje. Coraz więcej Polaków wybiera te urządzenia do ogrzewania swoich domów, kierując się nie tylko ich efektywnością, ale również ich wpływem na środowisko. Czy trend ten będzie się utrzymywać? Biorąc pod uwagę obecne tendencje, prawdopodobieństwo jest duże.

Niespodziewane wyniki

Kiedy mówimy o pompach ciepła, zwykle wyobrażamy sobie scenariusz, w którym powietrzne pompy ciepła odnotowują największy wzrost sprzedaży, podczas gdy gruntowe pompy ciepła zmagają się ze stagnacją lub niewielkim wzrostem. Jednak najnowsze dane z pierwszego kwartału 2023 roku zaskakująco przeczą temu stereotypowi.

Z danych wynika, że pompy ciepła typu powietrze-woda zanotowały solidny wzrost sprzedaży o 64% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Co więcej, w tej grupie urządzeń pompy typu split odnotowały wzrost sprzedaży o 73%, natomiast pompy typu monoblok zanotowały wzrost o 41%.

Jednak prawdziwym zaskoczeniem tego kwartału była sprzedaż gruntowych pomp ciepła typu solanka-woda, która zaskakująco wzrosła aż o 69%. Taki poziom sprzedaży został przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła określony jako „powyżej oczekiwań”, co sugeruje, że sektor ten przekroczył prognozy rynkowe.

Mniej optymistyczna sytuacja panuje natomiast w segmencie pomp ciepła typu powietrze-woda do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Z danych wynika, że ich sprzedaż spadła o 55%, co pokazuje, że preferencje inwestorów mogą się zmieniać, kierując rynek w nowym kierunku.

Podsumowując, pierwszy kwartał 2023 roku przyniósł nieoczekiwane rezultaty na polskim rynku pomp ciepła. Zarówno dynamika wzrostu, jak i kierunek zmian sugerują, że ten sektor nadal ewoluuje, dostosowując się do zmieniających się potrzeb konsumentów. Te niespodziewane wyniki podkreślają, że rynek pomp ciepła w Polsce jest dynamiczny i nieprzewidywalny, oferując zarówno inwestorom, jak i konsumentom, wiele interesujących możliwości.

Bariery blokujące rozwój rynku pomp ciepła 

Pomimo dynamicznego rozwoju polskiego rynku pomp ciepła, są pewne przeszkody, które ograniczają jego potencjał. Kluczowym czynnikiem, który utrudnia inwestycje w pompę ciepła, jest brak przewidywalności cen energii elektrycznej w nadchodzących latach, a także ich zależność od cen paliw, zwłaszcza gazu.

Cena energii ma bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne konsumentów. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) sugeruje, że wprowadzenie specjalnych taryf energetycznych dla użytkowników pomp ciepła w Polsce mogłoby zniwelować niepewność inwestorów.

Obecnie, jednym ze sposobów na uniezależnienie się od fluktuacji cen energii jest inwestycja w instalację fotowoltaiczną. W praktyce, już instalacja o mocy 5 kWp może zmniejszyć koszty eksploatacji pompy ciepła o około 50%, co czyni tę technologię znacznie bardziej korzystną niż inne.

Równocześnie, pomimo obecnej niepewności, przyszłość ceny energii wydaje się być bardziej obiecująca. Zgodnie z zapowiedzią prezesa URE, możemy spodziewać się spadku cen energii w 2024 roku. Choć nie osiągną one poziomu z 2020 roku, powinny być niższe niż obecnie.

Komisja Europejska przewiduje, że do 2040 roku relacja ceny energii elektrycznej do ceny gazu ziemnego będzie tak korzystna, że koszty ogrzewania budynków jednorodzinnych wyposażonych w pompę ciepła typu powietrze-woda mogą być niższe nawet o 43% w porównaniu do ogrzewania kotłem gazowym.

Zapowiedzi zawarte w nowej Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku wskazują, że ceny energii będą spadać, co jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność pomp ciepła względem innych źródeł ogrzewania.

Jednak nie tylko kwestia cen energii wpływa na rozwój rynku pomp ciepła. Inne czynniki, takie jak spowolnienie na rynku budowlanym, wysoka inflacja, rosnące oprocentowanie kredytów, czy też niepewna sytuacja ekonomiczna i geopolityczna, również mają wpływ na decyzje inwestycyjne w budownictwie. Wszystko to pokazuje, jak skomplikowane jest to pole, które jest nierozerwalnie związane z szerokim spektrum innych sektorów i czynników.

Zakończenie

Podsumowując, choć polski rynek pomp ciepła kontynuuje swój imponujący wzrost, występują na nim różne bariery, które mogą hamować jego dalszy rozwój. Nieprzewidywalność cen energii, a także kwestie związane z rynkiem budowlanym i ekonomicznym stanowią wyzwania, które muszą być rozważane przez inwestorów, decydentów i oczywiście użytkowników końcowych.

Rozwiązania, takie jak wprowadzenie specjalnych taryf dla użytkowników pomp ciepła czy inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, mogą pomóc w częściowym zneutralizowaniu tych problemów. W perspektywie długoterminowej, prognozy cen energii sugerują, że pompy ciepła staną się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych źródeł ogrzewania.

Jednak aby w pełni zrealizować potencjał pomp ciepła, potrzebna jest stabilność i przewidywalność na rynku energii, a także spójna i długoterminowa polityka energetyczna. Kierunek, w jakim podąża rynek, jest obiecujący, ale przyspieszenie tego procesu będzie wymagało zdecydowanych działań na wszystkich szczeblach – od polityki państwowej po decyzje indywidualnych inwestorów. Pomimo istniejących wyzwań, przyszłość rynku pomp ciepła wydaje się jasna.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Spis treści

POWIĄZANE POSTY

Fotowoltaika

Nowe przepisy dla OZE w Polsce.

Zmiany w prawie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce to temat gorący i istotny. Wchodząca w życie nowelizacja ustawy, implementująca przepisy unijnej dyrektywy RED

CZYTAJ WIĘCEJ »